Koulutus ja työkokemus

Työkokemusta on kolmesta eri terveyskeskuksesta ennen ammatinharjoittajaksi v. 1999 ryhtymistä. Työn kuvaan on kuulunut terapia lapsista aikuisiin ja vanhuksiin, nyt yrittäjänä painopiste on ollut lapsissa.

Suurimmat koulutuskokonisuudet::

1993 Toimintaterapeutti Helsingin Sairaanhoito-opistosta

2004 Toimintaterapeutti AMK-pätevöityminen Stadiassa

2004 Lasten Ndt, Bobath -koulutus, Ndt-Bobath -yhdistys

2009 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25op, Kuopion yliopisto

2010 Sensorisen Integraation terapiakoulutus, Turun AMK

2011 Nlp Practitioner, Tavastia Hml

2012- (kesken)YAMK-pätevöityminen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdossa Metropoliassa

2012 Nlp Master Practitioner, Tavastia Hml

2014 Murtunut sydän haavoittunut lapsi -koulutuskokonaisuus adoptoitujen ja sijoitettujen lasten hoidosta, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

2022 Psykoterapeuttisesti orientoitunut toimintaterapia - psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn 25op, Toimivax oy

2022 Evaluation in Ayres Sensory Intgration (EASI) arviointimenetelmäkoulutus, Sity ry

 

 

Lyhyemmät viimeaikaiset koulutukset:

-Puhetta kohti - tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidosta, Kuntoutuskouluttajat oy 2022

-Kuntoutuminen ja taitojen siirtyminen arkeen: taustalla toiminnanohjaus!, Kuntoutuskouluttajat oy 2021

- Sensory processing, Trauma and Attachment, SAI module one, Sity ry 2019

-GAS - Goal attainment sacaling, Xamk 2018

- Sensory issues in toileting, Sity ry 2017

-Sensory issues in feeding, Sity ry 2017

-Vanhempien voimavarakeskeinen ohjsu ja neuvonta, Niilo Mäki instituutti 2016

-Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta, Päijät- Hämeen keäyliopisto 2016

-Positiivinen psykologia vuorovaikutteiszessa terapiatyössä,  Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys ry. 2016

-Promoting Participation in Children with Autism: A Clinician´s Guide for Implementing Ayres Sensory Integration (ASI), Sity ry 2015

- Pienen lapsen arviointi ja terapia, Sity ry 2015

 

Jaa tämä sivu